Dom nie jest tylko budynkiem, ale najpiękniejszym miejscem na świecie

Inwestorom, którzy postawili na rozwój rynku nieruchomości komercyjnych proponujemy usługi w zakresie zarządzania ich nieruchomościami.
Ofertę swoją kierujemy do właścicieli budynków biurowych, restauracji, apartamentów, pasaży i centrów  handlowych, przychodni oraz innych obiektów o przeznaczeniu niemieszkalnym.

Zakres obsługi nieruchomości dostosowywany jest indywidualnie  z uwzględnieniem poniższych czynności:
 • prowadzenie ewidencji najemców lokali ,
 • raportowanie miesięcznych wpłat z tytułu czynszu,
 • rozliczanie kosztów mediów i eksploatacji,
 • kontrola terminowości wpłat,
 • przygotowywanie zestawiania nieruchomości do komercjalizacji i zbliżającego się terminu zakończenia umowy najmu,
 • opracowywanie zestawień poniesionych kosztów i wyliczanie wartości opłaty eksploatacyjnej,
 • współpraca i kontrola zewnętrznych firm świadczących usługi ochrony, utrzymania czystości, serwisu i konserwacji instalacji w obiekcie,
 • pomoc w stworzeniu instrukcji p.poż, 
 • zlecanie wymaganych prawem kontroli okresowych, 
 • obsługa systemów alarmowych i przeciwpożarowych,
 • obsługa systemu klimatyzacji, wentylacji, centralnego ogrzewania oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej,
 • kontakt z najemcami, przyjmowanie zgłoszeń,
 • przygotowywanie umów, aneksów do umów najmu, 
 • oferowanie powierzchni reklamowych najemcom,
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego i bieżącej dokumentacji technicznej,
 • przedstawiania ofert ubezpieczeniowych,
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych i środowiskowych,
 • optymalizacja budżetów eksploatacyjnych nieruchomości.